Pesanan Pemimpin Terdahulu


"Saya dahulu telah berkata, kita hendaklah berbaik-baik dengan bangsa lain dalam pekerjaan mencari nafkah, tetapi di sebalik itu kita mesti ingat bahawa negara ini negara Melayu yang mesti kita utamakan".- Dato' Onn
Jaafar


"Sejarah telah membuktikan bahawa orang Melayu berjiran dengan orang bukan Melayu lebih daripada 200 tahun yang lalu. Kita duduk bersama-sama dan berjiran dengan pelbagai kaum di negara ini. Bagi saya, kejayaan itu memerlukan kepada beribu-ribu kepala, beribu-ribu hati dan beratus-ratus ribu tangan yang perlu digabungkan menjadi satu dan tunggal supaya faedah-faedah dan cita-cita kita itu tercapai dengan sempurnanya". - Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj.

13 Oktober 2009

Sistem Kewangan Islam di Malaysia

Hari ini saya dan dua rakan saya menghadiri seminar kewangan Islam: pelaksanaannya di Malaysia anjuran ILIM. Seminar setengah hari itu bertempat di pusat latihan ILIM dan telah dibentangkan oleh 2 orang panel dari Bank Islam malaysia dan Security Commision dan ucaptama disampaikan oleh Penolong Gabenor Bank negara.

Tiada ulasan: