Pesanan Pemimpin Terdahulu


"Saya dahulu telah berkata, kita hendaklah berbaik-baik dengan bangsa lain dalam pekerjaan mencari nafkah, tetapi di sebalik itu kita mesti ingat bahawa negara ini negara Melayu yang mesti kita utamakan".- Dato' Onn
Jaafar


"Sejarah telah membuktikan bahawa orang Melayu berjiran dengan orang bukan Melayu lebih daripada 200 tahun yang lalu. Kita duduk bersama-sama dan berjiran dengan pelbagai kaum di negara ini. Bagi saya, kejayaan itu memerlukan kepada beribu-ribu kepala, beribu-ribu hati dan beratus-ratus ribu tangan yang perlu digabungkan menjadi satu dan tunggal supaya faedah-faedah dan cita-cita kita itu tercapai dengan sempurnanya". - Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj.

15 Ogos 2009

Media dan hubungan etnik

Fungsi media:
1. salur / menyampai maklumat
2. membujuk khalayak
3. memperjelas
4. wakil pemimpin kepada rakyat, rakyat kepada pemimpin
Sejarah ringkas media bukan Melayu (dipetik dr Mingguan Malaysia 23/8/2009, http://ridhuantee.blogspot.com oleh Dr. Mohd.Ridhuan Tee Abdullah, pensyarah kanan UPNM):
*Menurut A.F Yasin (1986), sejarah persuratkhabaran b/Melayu di TM khususnya akhbar berbahasa Cina, Tamil dan Inggeris x mencerminkan semangat nasional tapi lebih mementingkan kelompok sendiri.
*Suara akhbar Cina kontra dgn suara Melayu.
*Akhbar cina terawal bermula hujung abad ke 19.
1815: The Chinese Monthly Magazine
1881-1932: Lat Pau (akhbar harian Cina 1)
1898-1905: Thien Nan Shih Pao
1899-1901: Jit Shin Pao
1904-1905: Theo Lam Jit Poh
1929-kini: Sin Chiew Jit Poh
1923-kini: Nanyang Siang Pao
1946: China Press

Tiada ulasan: