Pesanan Pemimpin Terdahulu


"Saya dahulu telah berkata, kita hendaklah berbaik-baik dengan bangsa lain dalam pekerjaan mencari nafkah, tetapi di sebalik itu kita mesti ingat bahawa negara ini negara Melayu yang mesti kita utamakan".- Dato' Onn
Jaafar


"Sejarah telah membuktikan bahawa orang Melayu berjiran dengan orang bukan Melayu lebih daripada 200 tahun yang lalu. Kita duduk bersama-sama dan berjiran dengan pelbagai kaum di negara ini. Bagi saya, kejayaan itu memerlukan kepada beribu-ribu kepala, beribu-ribu hati dan beratus-ratus ribu tangan yang perlu digabungkan menjadi satu dan tunggal supaya faedah-faedah dan cita-cita kita itu tercapai dengan sempurnanya". - Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj.

23 Julai 2009

UPSR-perlu atau tidak

Sama ada ia ada atau tidak ada, yang penting adalah sistem pendidikan Islam itu yang lebih utama dilihat dan diperkemaskan kembali. Seluruh peringkat pendidikan sama ada peringkat rendah, menengah dan IPT perlu meneliti Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam. Bukan itu sahaja, para tenaga pengajar sama ada guru atau pensyraah perlu menginsafi adakah mereka sekadar menyumbatkan maklumat kepada pelajar atau mendidik mereka menjadi insan rabbani atau mendidik mereka untuk menjadi bodoh, adakah pendidikan yang diberi melahirkan golongan terdidik.

Tiada ulasan: