Pesanan Pemimpin Terdahulu


"Saya dahulu telah berkata, kita hendaklah berbaik-baik dengan bangsa lain dalam pekerjaan mencari nafkah, tetapi di sebalik itu kita mesti ingat bahawa negara ini negara Melayu yang mesti kita utamakan".- Dato' Onn
Jaafar


"Sejarah telah membuktikan bahawa orang Melayu berjiran dengan orang bukan Melayu lebih daripada 200 tahun yang lalu. Kita duduk bersama-sama dan berjiran dengan pelbagai kaum di negara ini. Bagi saya, kejayaan itu memerlukan kepada beribu-ribu kepala, beribu-ribu hati dan beratus-ratus ribu tangan yang perlu digabungkan menjadi satu dan tunggal supaya faedah-faedah dan cita-cita kita itu tercapai dengan sempurnanya". - Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj.

03 Julai 2009

Bengkel Penyelidikan CITU 29-30 Jun 2009Shah Alam- Bertempat di Dewan Sri Bestari Intekma Resort, koordinator RESEARCH MANAGEMENT UNIT (RMU)telah menganjurkan Bengkel Penyelidikan CITU Kali ke 2 untuk tahun 2009. Objektif bengkel adalah untuk mendedahkan kepada para pensyarah halatuju penyelidikan UiTM dan CITU serta mempastikan setiap pensyarah CITU membuat penyeidikan menjelang 2010.
Sebanyak 56 peserta telah menghadiri bengkel ini yang telah dirasmikan oleh PNC - RMI Dr. Norzaidi. Terdapat 25 kumpulan penyelidik dan tajuk penyelidikan berjaya dikumpul. Kesemua kumpulan ini telah dinilai oleh para penilai daripada RMI sendiri selain daripada senior-senior di CITU yang bertindak sebagai mentor.

Tiada ulasan: