Pesanan Pemimpin Terdahulu


"Saya dahulu telah berkata, kita hendaklah berbaik-baik dengan bangsa lain dalam pekerjaan mencari nafkah, tetapi di sebalik itu kita mesti ingat bahawa negara ini negara Melayu yang mesti kita utamakan".- Dato' Onn
Jaafar


"Sejarah telah membuktikan bahawa orang Melayu berjiran dengan orang bukan Melayu lebih daripada 200 tahun yang lalu. Kita duduk bersama-sama dan berjiran dengan pelbagai kaum di negara ini. Bagi saya, kejayaan itu memerlukan kepada beribu-ribu kepala, beribu-ribu hati dan beratus-ratus ribu tangan yang perlu digabungkan menjadi satu dan tunggal supaya faedah-faedah dan cita-cita kita itu tercapai dengan sempurnanya". - Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj.

30 April 2009

TEJA YANG PILU

Sambungan dari Bengkel...

Plot sebenarnya bukan jalan cerita seperti yg saya atau kebanyakan kita faham. Malah dalam pengajian sastera di peringkat sekolahpun menyebut ia sebagai jalan cerita tetapi PLOT sebenarnya adalah "SEBAB DAN AKIBAT" ? CAUSALITY...(bila saudara FT sebut causality ni sy terus teringat subjek ilmu Kalam di UKM dulu dalam kelas PM DR Ibrahim Bakar..yg sentiasa selambe rock..heheheh). Jadi ada perbezaannya tu antara jalan cerita dgn sebab dan akibat.

Tiada ulasan: