Pesanan Pemimpin Terdahulu


"Saya dahulu telah berkata, kita hendaklah berbaik-baik dengan bangsa lain dalam pekerjaan mencari nafkah, tetapi di sebalik itu kita mesti ingat bahawa negara ini negara Melayu yang mesti kita utamakan".- Dato' Onn
Jaafar


"Sejarah telah membuktikan bahawa orang Melayu berjiran dengan orang bukan Melayu lebih daripada 200 tahun yang lalu. Kita duduk bersama-sama dan berjiran dengan pelbagai kaum di negara ini. Bagi saya, kejayaan itu memerlukan kepada beribu-ribu kepala, beribu-ribu hati dan beratus-ratus ribu tangan yang perlu digabungkan menjadi satu dan tunggal supaya faedah-faedah dan cita-cita kita itu tercapai dengan sempurnanya". - Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj.

30 Mac 2009

Kuliah Pengukuhan Akademik CTU 211

Kepada semua para pelajar saya dari kelas AS 114, semua wajib datang kuliah pengukuhan Akademik Sains dan Teknologi Islam (CTU 211). Berikut maklumat berkaitan:
Tarikh : 2 April 2009
Hari : Khamis malam Jumaat
Masa : 8.30 - 10.30 malam
Tempat : Dewan Muktamar 2, Pusat Islam UiTM Shah Alam
Penceramah : Y.Bhg.Prof Madya Mohd. Arif Kasmo
Pensyarah Kanan
Pusat Pengajian Umum, UKM
Tajuk : Teknologi Umat Terdahulu & Wahyu dan sains

Pakaian: kemas, menutup aurat
Makanan, fail dan bahan ceramah disediakan

Tiada ulasan: