Pesanan Pemimpin Terdahulu


"Saya dahulu telah berkata, kita hendaklah berbaik-baik dengan bangsa lain dalam pekerjaan mencari nafkah, tetapi di sebalik itu kita mesti ingat bahawa negara ini negara Melayu yang mesti kita utamakan".- Dato' Onn
Jaafar


"Sejarah telah membuktikan bahawa orang Melayu berjiran dengan orang bukan Melayu lebih daripada 200 tahun yang lalu. Kita duduk bersama-sama dan berjiran dengan pelbagai kaum di negara ini. Bagi saya, kejayaan itu memerlukan kepada beribu-ribu kepala, beribu-ribu hati dan beratus-ratus ribu tangan yang perlu digabungkan menjadi satu dan tunggal supaya faedah-faedah dan cita-cita kita itu tercapai dengan sempurnanya". - Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj.

27 Mac 2009

Bengkel Prisma 26-27 Mac 2009Prisma adalah sistem yang diwujudkan untuk mengumpul segala data penerbitan para pensyarah. Sistem ini telah dibangunkan setahun lalu dan untuk bengkel kali ini ia juga sebagai proses penambah baikan. Menjadi tugas dan tanggung jawab pensyarah untuk mengisi data penulisan mereka di Prisma.Alamatnya http//:prisma.uitm.edu.my

Tiada ulasan: