Pesanan Pemimpin Terdahulu


"Saya dahulu telah berkata, kita hendaklah berbaik-baik dengan bangsa lain dalam pekerjaan mencari nafkah, tetapi di sebalik itu kita mesti ingat bahawa negara ini negara Melayu yang mesti kita utamakan".- Dato' Onn
Jaafar


"Sejarah telah membuktikan bahawa orang Melayu berjiran dengan orang bukan Melayu lebih daripada 200 tahun yang lalu. Kita duduk bersama-sama dan berjiran dengan pelbagai kaum di negara ini. Bagi saya, kejayaan itu memerlukan kepada beribu-ribu kepala, beribu-ribu hati dan beratus-ratus ribu tangan yang perlu digabungkan menjadi satu dan tunggal supaya faedah-faedah dan cita-cita kita itu tercapai dengan sempurnanya". - Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj.

10 Julai 2008

Bacalah.....

Kepada para pelajar saya, mulalah berjinak-jinak dengan subjek hubungan etnik ini. Mulakanlah dengan meneliti dan membaca buku yang berkaitan dengan hubungan etnik ini. Terutamanya buku modul atau buku rujukan yang lain, atau baca bahan/sumber yang mudah diperolehi di laman web. Selain itu baca juga artikel2 terutama dari akhbar yang banyak menyentuh persoalan kaum, bangsa, etnik, politik, ekonomi dan sebagainya. Rajin2lah mengambil tahu isu-isu semasa negara.

Tiada ulasan: