Pesanan Pemimpin Terdahulu


"Saya dahulu telah berkata, kita hendaklah berbaik-baik dengan bangsa lain dalam pekerjaan mencari nafkah, tetapi di sebalik itu kita mesti ingat bahawa negara ini negara Melayu yang mesti kita utamakan".- Dato' Onn
Jaafar


"Sejarah telah membuktikan bahawa orang Melayu berjiran dengan orang bukan Melayu lebih daripada 200 tahun yang lalu. Kita duduk bersama-sama dan berjiran dengan pelbagai kaum di negara ini. Bagi saya, kejayaan itu memerlukan kepada beribu-ribu kepala, beribu-ribu hati dan beratus-ratus ribu tangan yang perlu digabungkan menjadi satu dan tunggal supaya faedah-faedah dan cita-cita kita itu tercapai dengan sempurnanya". - Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj.

26 Disember 2009

Bentang kkerja di Seminar Multietnik ukm 09Pada 23 disember saya bentang kertas kerja di Seminar A/bangsa multietnik 2009 anjuran jabatan dakwah dan kepimpinan FPI, ukm. Saya buat tajuk asimilasi, integrasi dan interaksi sebagai metod dakwah dalam sejarah masyarakat pluralistik. kertas kerja ini saya hasilkan bersama mahfuzah. dan ia ada paper yang terakhir untuk tahun 2009. Satu kertas kerja yang saya rancang untuk seminar tamadun di um tak sempat dibuat.

Tiada ulasan: