Pesanan Pemimpin Terdahulu


"Saya dahulu telah berkata, kita hendaklah berbaik-baik dengan bangsa lain dalam pekerjaan mencari nafkah, tetapi di sebalik itu kita mesti ingat bahawa negara ini negara Melayu yang mesti kita utamakan".- Dato' Onn
Jaafar


"Sejarah telah membuktikan bahawa orang Melayu berjiran dengan orang bukan Melayu lebih daripada 200 tahun yang lalu. Kita duduk bersama-sama dan berjiran dengan pelbagai kaum di negara ini. Bagi saya, kejayaan itu memerlukan kepada beribu-ribu kepala, beribu-ribu hati dan beratus-ratus ribu tangan yang perlu digabungkan menjadi satu dan tunggal supaya faedah-faedah dan cita-cita kita itu tercapai dengan sempurnanya". - Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj.

27 Jun 2008

Politik...politik...politik


Tajuk politik atau lebih tepat lagi "Pembangunan Politik dalam konteks Hubungan Etnik di Malaysia" adalah antara sebahagian daripada kandungan kursus Hubungan Etnik di IPT. Dalam suasana politik negara kita sekarang, para pelajar nampaknya sekarang bersemangat untuk berbincang berkaitan tajuk ini terutama segala isu yang berkaitan dengan PRU 12. Tidak ada lagi rasa ragu dan bimbang dalam membincangkan isu berkaitan politik. Boleh dikatakan kebanyakannya mempunyai kepekaan terhadap isu-isu yang berlaku dalam negara ini. Berdasarkan penelitian, PRU 12 banyak persamaan dengan PRU 1969, jadi secara tidak langsung membuka minda dan kesedaran pelajar tentang isu seperti kontrak sosial, ketidakseimbangan ekonomi, toleransi antara kaum, tuntutan etnik2 tertentu dan sebagainya. Saya tak tahulah bagaimana suasana pembelajaran di IPT yang terdiri dari pelbagai kaum membincangkan tajuk ini, tapi saya rasa lagi hebat. Semoga pelajar IPT lebih terbuka mindanya dan tidak hanya memikirkan diri mereka sahaja dan tidak memperdulikan apa yang berlaku di sekeliling.

Tiada ulasan: