Pesanan Pemimpin Terdahulu


"Saya dahulu telah berkata, kita hendaklah berbaik-baik dengan bangsa lain dalam pekerjaan mencari nafkah, tetapi di sebalik itu kita mesti ingat bahawa negara ini negara Melayu yang mesti kita utamakan".- Dato' Onn
Jaafar


"Sejarah telah membuktikan bahawa orang Melayu berjiran dengan orang bukan Melayu lebih daripada 200 tahun yang lalu. Kita duduk bersama-sama dan berjiran dengan pelbagai kaum di negara ini. Bagi saya, kejayaan itu memerlukan kepada beribu-ribu kepala, beribu-ribu hati dan beratus-ratus ribu tangan yang perlu digabungkan menjadi satu dan tunggal supaya faedah-faedah dan cita-cita kita itu tercapai dengan sempurnanya". - Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj.

18 Jun 2008

Nota Kaki

Malay College Kuala kangsar (MCKK) yang ditubuhkan pada 1905, sebuah sekolah berasrama penuh, khususnya untuk anak-anak Melayu peringkat atasan atau elit bertujuan untuk melahirkan para cendekiawan Melayu dalam usaha untuk melahirkan pegawai-pegawai tadbir Melayu. Kelahiran penuntut-penuntut Melayu yang mendapat pendidikan Inggeris ini kemudiannya mencorakkan perjalanan sejarah pemikiran alam Melayu. Dasar Pendidikan British di Tanah Melayu sebelum perang telah disifatkan sebagai dualistik kerana mengkhaskan pendidikan Inggeris bagi golongan elit manakala pendidikan vernakular dianggap sesuai bagi orang ramai. Ia bertujuan untuk mewujudkan jurang perbezaan di dalam masyarakat Melayu agar memudahkan pihak penjajah meluaskan pengaruh serta pegangan mereka di Tanah Melayu

Tiada ulasan: