Pesanan Pemimpin Terdahulu


"Saya dahulu telah berkata, kita hendaklah berbaik-baik dengan bangsa lain dalam pekerjaan mencari nafkah, tetapi di sebalik itu kita mesti ingat bahawa negara ini negara Melayu yang mesti kita utamakan".- Dato' Onn
Jaafar


"Sejarah telah membuktikan bahawa orang Melayu berjiran dengan orang bukan Melayu lebih daripada 200 tahun yang lalu. Kita duduk bersama-sama dan berjiran dengan pelbagai kaum di negara ini. Bagi saya, kejayaan itu memerlukan kepada beribu-ribu kepala, beribu-ribu hati dan beratus-ratus ribu tangan yang perlu digabungkan menjadi satu dan tunggal supaya faedah-faedah dan cita-cita kita itu tercapai dengan sempurnanya". - Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj.

31 Mac 2010

Apa itu MEB

MEB adalah Model Ekonomi Baru yg diideakan oleh Majlis Penasihat Ekonomi Negara yg diumumkan oleh PM, DSNajib TRazak.

MATLAMAT MEB1. berpendapatan tinggi,
2. kemapanan
3. dan keterangkuman memerlukan kita mencapai pertumbuhan(KDNK) yang lebih tinggi untuk dekad seterusnya.

8 Inisiatif Pembaharuan Strategik bg menjayakan MEB:
*Menyuburkan kembali sektor swasta untuk menerajui pertumbuhan ekonomi;
*Membangun tenaga kerja yang berkualiti dan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing;
*Mewujudkan ekonomi domestik yang berdaya saing;
*Memperkukuhkan sektor awam;
*Melaksanakan tindakan afirmatif yang telus dan mesra pasaran;
*Membina infrastruktur yang berasaskan pengetahuan;
*Meningkatkan sumber pertumbuhan;
*Memastikan pertumbuhan yang mapan.

1 ulasan:

man berkata...

tq info..hehehe