Pesanan Pemimpin Terdahulu


"Saya dahulu telah berkata, kita hendaklah berbaik-baik dengan bangsa lain dalam pekerjaan mencari nafkah, tetapi di sebalik itu kita mesti ingat bahawa negara ini negara Melayu yang mesti kita utamakan".- Dato' Onn
Jaafar


"Sejarah telah membuktikan bahawa orang Melayu berjiran dengan orang bukan Melayu lebih daripada 200 tahun yang lalu. Kita duduk bersama-sama dan berjiran dengan pelbagai kaum di negara ini. Bagi saya, kejayaan itu memerlukan kepada beribu-ribu kepala, beribu-ribu hati dan beratus-ratus ribu tangan yang perlu digabungkan menjadi satu dan tunggal supaya faedah-faedah dan cita-cita kita itu tercapai dengan sempurnanya". - Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj.

15 Ogos 2009

Fenomena najis babi- 8 Ogos 2009

Sabtu-8 Ogos 2009. Bertempat di Auditorium SIRIM saya bersama Amal pergi ke seminar fenomena najis Mughallazah/babi. Banyak info yang kami perolehi. Ringkasannya seperti berikut:
1. Perbezaan pendapat di kalangan ulama feqah yang 4, dari segi kenajisan, fizikal dan yg berkait dengannya namun jika orang awam yang jahil agala mengetahui pendapat2 ini ada kemungkinan mereka akan mengambil mudah terhadap perkara yg haram dan akan sengaja mengambil hukum yg lebih ringan utk melepaskan diri.
2. babi dari sudut pelbagai agama: semua agama secara dasarnya menolak babi.
3. Babi dan jenisnya2
4. Babi dan setiap inci di badannya digunakan oleh manusia/orang barat dalam barng keperluan/kehidupan mereka seperti makanan, pakaian,peralatan. kosmetik dll.
5. perlunya babi diselenggara dengan cara yg betul untuk engelak pencemaran alam.
6. UPM telah bangunkan mesen/teknologi untuk mengesan kewujudan unsur binatang pada sesuatu benda seperti makanan, pakaian, peralatan dll. Antaranya unsur inatang samada ayam, ajing atau babi

Tiada ulasan: